1e Spoor - Minerva Vitale

Arbowet niet naleven? Deze boetes gaan (fors) omhoog

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak.

 

Daarnaast krijgt de Inspectie SZW de bevoegdheid om direct een boete op te leggen als zij constateert dat een bedrijf niet beschikt over die wettelijk verplichte RI&E met  plan van aanpak. Op dit moment mag de Inspectie bij niet naleven van de Arbowet in eerste instantie alleen een eis stellen of waarschuwing geven.

Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Slechts 45 procent bedrijven heeft verplichte RI&E

Want uit de 2018-editie van de Arbobalans van TNO blijkt dat slechts 45 procent van de bedrijven daadwerkelijk beschikt over de bij wet verplichte RI&E. U leest het goed: 55 procent van de bedrijven heeft die dus niet. Inspecteur-generaal Marc Kuipers constateerde al in 2017 dat een “schokkend aantal bedrijven” geen RI&E had.

> LEES OOK: ‘Schokkend aantal’ bedrijven zonder RI&E

Er blijkt intussen niet veel te zijn veranderd. Ook staatssecretaris Van Ark vindt de huidige 45 procent volstrekt onder de maat. Zij wil dan ook dat bedrijven een grotere inspanning gaan leveren om de Arbowet na te leven. Daar hoort ook bij dat werkgevers meer aan preventie gaat doen. Onderdeel daarvan is het hebben van een deugdelijke RI&E met dito plan van aanpak.

> BEKIJK: Hoeveel bedrijven zonder RI&E kregen boete of sanctie?

Arbowet niet naleven? Deze boetes gaan (fors) omhoog

Van Ark laat het niet bij woorden alleen. Want aan bedrijven die de Arbowet niet naleven gaat zij fors hogere boetes uitdelen.

  • Geen RI&E? Dan krijgt de werkgever een boete van maximaal 4.500 euro (dat was 3.000 euro).
  • Geen plan van aanpak? Dan krijgt de werkgever een boete van maximaal 3.000 euro (dat was 750 euro).

> LEES OOK: Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

Alleen boetes? Nee, dit zijn SZW’s andere actiepunten

Behalve boetes uitdelen heeft het ministerie van SZW nog een aantal andere actiepunten waar het gaat om het niet naleven van de Arbowet. Dit zijn ze:

  • Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten hun achterban wijzen op het belang van de RI&E en het plan van aanpak.
  • (Kleine) bedrijven krijgen meer voorlichting over het uitvoeren van een RI&E.
    > LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E
  • SZW start het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werken. Daarmee wil SZW bijdragen aan betere naleving van arboregels via preventie en bewustwording.

> TIP: Bespaar geld, veranker uw arbobeleid in uw organisatie.

Niet naleven Arbowet gaat fors meer geld kosten

Bron: rijksoverheid.nl