Privacybeleid

Minerva Vitale

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Minerva Vitale wordt verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je je persoonsgegevens aan Minerva Vitale verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1: Verantwoordelijke
Verantwoordelijken voor de verwerking van de bedrijfsgegevens is: Minerva Vitale

De functionaris leden/ bezoekers is bereikbaar via email-adres of telefoonnummer contact op te zoeken met de verantwoordelijke.

2. Welke gegevens verwerkt en voor welk doel?
2.1. In het kader van bezoek aan de website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Persoonsgegevens
– Voor- en achternaam.
– Telefonnummer(s),
– Emailadres.

Bedrijfsgegevens
– Bedrijfsnaam
– KvK nummer
– Bedrijfsmail
– Telefoon bedrijf
– Bedrijfsadres

2.2. Verwerkt de in sub

2.3. Genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: informatie en onze diensten voor uw huisdieren.

  1. a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact.
    b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Minerva Vitale.

2.4. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Minerva Vitale en je te informeren over de ontwikkelingen van Minerva Vitale.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Minerva Vitale gebruikt je naam en e-mailadres om een e-mail met de nieuwsbrief en informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de mail.

3: Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
3.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Minerva Vitale passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Minerva Vitale gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5: Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.